Aanleg Ecologische verbindingszone

Scan op de kaart hiernaast de QR-code voor een dagelijks foto overzicht van de voortgang.

Geachte lezer,

Welkom op de AH Vrij informatie site van het project "Aanleg ecologische verbindingszone Holierhoekse en Noord-Kethelpolder"

De werkzaamheden voeren wij uit In opdracht van Staatsbosbeheer.


Op deze site houden wij  u geïnformeerd over het aanleggen van de Ecologische verbindingszone. De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de Noordse Woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze Noordse Woelmuis uit te breiden, zo kan de muis zich verplaatsen van a naar b.
 

De Noordse Woelmuis leeft op de grens van nat en droog langs de oevers van watergangen. Op zijn route heeft hij soms een iets groter, drassig leefgebied nodig. De ecologische zone wordt dan ook voornamelijk ingericht langs watergangen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het graven van poelen, het aanleggen van vochtighooiland en bloemrijk grasland

Met regelmaat zal op deze site de voortgang van het project te volgen zijn, middels een dagelijkse foto rapportage, weetjes en bijzonderheden. 

Wie zijn wij:

AH Vrij, Groen, grond en infra, het beste uit drie werelden 

Dat zijn de drie terreinen waarop AH Vrij zich in ruim zestig jaar heeft ontwikkeld tot een betrouwbare partner van onder meer gemeenten, provincies, ingenieursbureaus en aannemers.

AH Vrij is een familiebedrijf met korte lijnen, waar de klant centraal staat. Duurzaamheid is verweven in onze bedrijfsvoering. U kunt bovendien rekenen op kwalitatief goed werk en een flexibele aanpak. Met een uitgebreid, modern machinepark en ervaren medewerkers wordt elke klus naar tevredenheid opgeleverd. 

Kortom, voor elk project in groen, grond en infra biedt AH Vrij u het beste uit drie werelden.


Geachte heer, mevrouw,

 

In een eerder stadium heeft Staatsbosbeheer, Bewoners, Stakeholders en andere belanghebbende, geïnformeerd over het aanleggen van een Ecologische verbindingszone. De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de Noordse Woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze Noordse Woelmuis uit te breiden, zo kan de muis zich verplaatsen van a naar b.
 
De Noordse Woelmuis leeft op de grens van nat en droog langs de oevers van watergangen. Op zijn route heeft hij soms een iets groter, drassig leefgebied nodig. De ecologische zone wordt dan ook voornamelijk ingericht langs watergangen.


Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden welke  gaan plaatsvinden in uw directe omgeving. De werkzaamheden bestaan uit het graven van natuurvriendelijk oevers en het aanleggen van vochtig hooiland en poelen. Wij voeren deze werkzaamheden uit in opdracht van Staatsbosbeheer.


De werkzaamheden starten op maandag 10 januari 2022 en lopen door tot medio september 2022
De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. Wij starten in het Vlaardingse gedeelte vanaf de Vaart en werken richting de A4. In een volgende fase hervatten wij de werkzaamheden vanaf de A4 richting Schiedam. (scan de QR-code)


Graag houden wij, u als bewoners, stakeholders en andere betrokkenen geïnformeerd. Goede communicatie is erg belangrijk bij het creëren van draagvlak. Zo komen er projectinformatieborden te staan om de omgeving, bezoekers, recreanten en voorbijgangers te informeren. Via het scannen van een QR-code op deze borden wordt men naar een website geleid. Daar kan middels een fotorapportage dagelijks de voortgang van het project worden gevolgd. U vindt deze QR-code ook onderaan deze brief.

 

Wij proberen met onze werkzaamheden overlast en hinder tot een minimum te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.   

Informatie 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen dan kan middels het invullen van het formulierb onderaan deze website of een mail te sturen aan [email protected]

Doelsoorten

De ecologische verbindingszone wordt aangelegd voor de onderstaande doelsoorten

Noorse Woelmuis

Created with Sketch.
 • Hoge vegetaties met grasachtige planten
 • Natte terreinen
 • gevoelig voor concurrentie in droge gebieden
 • Kan zwemmen
 • Moeras/natte graslanden/natte ruigte

Waterspitsmuis

Created with Sketch.
 • Leeft in ruig begroeide oevers en watervegetaties
 • Schoon, vrij snelstromend tot stilstaand water
 • Bodem bedekkende vegetatie
 • Schuilmogelijkheden
 • Kruidenmoeras

Gewone pad

Created with Sketch.
 • Waterplanten voor ei afzetting en beschutting
 • Vegetatie als beschutting
 • Bestand tegen hoge dichtheid vissen
 • kruidenmoeras

Dwergmuis

Created with Sketch.
 • Dichte vegetatie
 • Natte of droge terreinen 
 • Natte ruigte/droge ruigte/natte graslanden/bloemrijke graslanden

Hermelijn

Created with Sketch.
 • Alle habitatten
 • Schuilmogelijkheden holen/heggen
 • Oeverlijnen heggen
 • Natte ruigte/droge ruigte/natte graslanden/bloemrijke graslanden/moerasgronden

Bunzing

Created with Sketch.
 • Alle habitatten
 • Water in de buurt
 • Schuilmogelijkheden holen/heggen
 • Natte ruigte/droge ruigte/natte graslanden/bloemrijke graslanden/moerasgronden

Wezel

Created with Sketch.
 • Voorkeur open/droge gebieden, maar wel veel habitatten
 • Schuilmogelijkheden holen/heggen
 • Aanwezigheid voedsel: muizen, konijnen, ratten
 • Droge ruigte/bloemrijke graslanden

Grote roodoogjuffer

Created with Sketch.
 • Stilstaand/zwakstromend water
 • Voedselrijke wateren met uitgebreide drijvende vegetatie
 • Voorkeur grote drijfbladen zoals: gele plomp en witte waterlelie
 • Sloten 

Vroege glazenmaker

Created with Sketch.
 • Schoon stilstaand/traagstromend water
 • Goed ontwikkeld verlandings en oevervegetatie
 • Voorkeur grote drijfbladen zoals: gele plomp en witte waterlelie
 • Sloten/grotere watergang/laagveenmoeras

Gewone pantserjuffer

Created with Sketch.
 • Stilstaand water
 • Voorkeur wisselende waterstand
 • Verzuurde vennen
 • Sloten/grotere watergang/laagveenmoeras

Glassnijder

Created with Sketch.
 • Vegetatierijke plassen, poelen, vennen, sloten en kanalen
 • Grootste dichtheden bij laagveenmoerassen
 • Sloten/grotere watergang/laagveenmoeras

Rietsprinkhaan

Created with Sketch.
 • Dichte vegetatie
 • Regelmatig op plekken waar het water hoog staat
 • Hoogopgaand moeras/kruidenmoeras/natte graslanden

Vragen?

Netherlands


 

AH Vrij Groen, Grond en Infra 
Stoelmatter 41
2292 JM Wateringen 
www.ahvrij.nl